Karlskrona kommuns arkitekturpris 2017 till Ubåtshallen.


Vår tillbyggnad till Marinmuseum i Karlskrona, Ubåtshallen Neptun,  har tilldelats kommunens första arkitekturpris.


Ansvarig arkitekt Björn Malmström var på plats för att mottaga diplom tillsammans med Anders Magnusson, representant för vår beställare Statens Fastighetsverk.


www.blt.se/karlskrona/hit-gar-arkitektpriset-2017/

www.sydostran.se/nyheter/arkitekt-prisas-for-ubatshallen/


Läs mer om Ubåtsmuseet under projektfliken.