Vällingby Parkstad, stadsplanering och bostäder Råcksta


Området Råcksta är under omvandling till ett nytt bostadsområde: Vällingby parkstad. Vattenfalls huvudkontor görs om till bostäder men här byggs också fler nya bostadshus. Detaljplanen antogs 2012. Vi är inblandade på flera sätt:


- Illustrationer till det kvalitetsprogram som är kopplat till detaljplanen


- Förfrågningsunderlag för bostäder i de tidigare kontorshusen B och C. Beställare Sveafastigheter


- Från programhandling till bygghandling för bostäder i det tidigare kontorshuset A. Beställare Peab


- Ett bostadskvarter utmed Jämtlandsgatan (cirka 250 lgh). Bygglovshandlingar. Pågående. Beställare PeabInformation
Projektår: 2010 -
Beställare: Sveafastigheter, Peab