Kungsängen, stadsplanering Upplands-Bro


Ett uppdrag som är resultatet av en process med parallellt uppdrag som HMXW arkitekter vann under 2010.

Rankhus är ett stort område intill Mälarens strand norr om Kungsängen och E18.

Här planeras en helt ny stadsdel med cirka 5000 nya bostäder som ska byggas under en lång period framåt. Kriterier som miljötänk, rekreation, kommunikation och framtida bostadsmiljöer stod i centrum för det parallella uppdraget.

HMXW fick sen 2015 i uppdrag att göra ytterligare detaljstudier av området närmast mot Mälaren, E18 och Kungsängens centrum med målet att få igång en detaljplaneprocess. Arbetet inför detaljplan etapp 1 pågår intensivt under 2016 och framåt. Första detaljplaneetappen beräknas innehålla ca 3000 bostäder.Information
Projektår: 2010 -
Beställare: Villamarken
Yta: Etapp 1 ca 3000 bostäder