Madängen, stadshus Huskvarna Jönköping


År 2011 fick kontoret i uppdrag att rita ett stadshus i Huskvarna i Jönköpings kommun. Stadshuset är ritat i vinkel med entré i hörnet mot huvudgatan. I souterräng ligger en dagligvarubutik med entré från motsatt sida.  Stadshusets entréplan innehåller kontor, bibliotek och sessionssal. Sedan följer tre renodlade kontorsplan och en indragen våning med teknik- och kompletterande funktioner. Byggnaden är uppdelad i två tegelvolymer med entrésituationen som en glasad länk mellan. Var och en av huvudvolymerna är i sin tur uppdelade i två respektive tre mindre enheter via glasade indrag.

Information
Projektår: 2011 -
Beställare: Jönköpings kommun
Yta: ca 13.000 kvm